Press Releases

Voor onmiddellijke publicatie

Grootste studie ooit over wetenschappelijke integriteit van start, gericht op alle onderzoekers in Nederland

Onderzoek door en voor onderzoekers om te ontdekken wat gedaan kan worden om de validiteit van de resultaten en het vertrouwen in de wetenschap te verbeteren

 

15 oktober 2020: De National Survey on Research Integrity (NSRI) wordt vanaf vandaag verspreid onder bijna 40.000 onderzoekers in Nederland. De enquête is daarmee niet alleen de grootste studie wereldwijd over wetenschappelijke integriteit, maar ook de eerste studie die zich richt op de hele onderzoeksgemeenschap, in alle disciplines, in Nederland.

 

Het onderzoek beoogt een zo nauwkeurig en volledig mogelijk beeld te schetsen van factoren en ontwikkelingen die wetenschappelijke integriteit kunnen bevorderen of tegenwerken, zoals open science-beleid, onderlinge concurrentie, vertrouwen in gepubliceerde bevindingen, werkdruk, alsmede bedenkelijke en verantwoorde onderzoekspraktijken.

 

"We leven in een tijd waarin de resultaten van wetenschappelijk onderzoek essentieel zijn om beslissingen te nemen die van invloed zijn op de volksgezondheid en de welvaart van ons land", zegt professor Lex Bouter, projectleider van het NSRI. "Er staat veel op het spel, en het is absoluut noodzakelijk dat degenen die op wetenschap moeten vertrouwen, ook onze onderzoekspraktijken kunnen vertrouwen.

 

" De NSRI is onderdeel van en wordt gefinancierd door Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO), een door ZonMw gefinancierd programma voor 'onderzoek naar onderzoek'. ZonMw en haar partners investeren in vijf jaar in totaal 3,8 miljoen euro in de vier projecten van het BVO-programma, waarvan de NSRI er één is.

 

Het BVO website: “Door middel van de NSRI krijgen we inzicht in de aard en de oorzaken van twijfelachtige onderzoekspraktijken. De uitkomsten worden gebruikt om onderbouwd verbeteringen door te kunnen voeren.”

 

Waarom wetenschappelijke integriteit - en waarom nu?

 

"Anders dan ethiek, verwijst wetenschappelijke integriteit in het algemeen naar de principes en normen die tot doel hebben de validiteit en geloofwaardigheid van onderzoek te waarborgen", aldus Gowri Gopalakrishna, de postdoc-onderzoeker van het NSRI-team. "Het is niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd een urgent onderwerp geworden, zeker met de huidige beweging naar open science."

 

Versneld wetenschappelijk publiceren tijdens de Covid-19-pandemie is een voorbeeld dat Bouter, Gopalakrishna en hun team hebben aangehaald als reden om wetenschappelijke integriteit onder de aandacht van onderzoekers te brengen, waarbij zij opmerkten dat de eerste vier maanden van de pandemie resulteerden in veel meer gerelateerde wetenschappelijke publicaties dan bijvoorbeeld in 2003 met het uitbreken van SARS.

 

"Het snel toenemende aantal publicaties in combinatie met de urgentie om snel de nieuwe ziekteverwekker te begrijpen, vormt een grote uitdaging om de integriteit van de onderliggende wetenschappelijke basis te behouden en om ervoor te zorgen dat onderzoek wordt uitgevoerd volgens wereldwijde normen voor wetenschappelijke integriteit", aldus Gopalakrishna en Bouter argumenteren in een commentaar geschreven in juni 2020 voor British Medical Journal Opinion (1).

 

De NSRI: omvang en resultaten De NSRI

 

wordt vanaf 15 oktober per e-mail via een extern onderzoeksbureau verspreid onder alle academische onderzoekers in Nederland. Vanwege de grote gevoeligheid van enkele onderwerpen, zal de enquête een techniek gebruiken die bekend staat als de Randomized Response (RR), waarvan is aangetoond dat deze eerlijkere antwoorden oplevert over gevoelige onderwerpen. Meer informatie over deze methodologie is te vinden via https://youtu.be/vvcaziHteAI.

 

Met de NSRI-resultaten worden concrete actieplannen ontwikkeld om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek te versterken, samen met de belangrijkste stakeholders en met een organisatie voor het implementeren van veranderingen.

 

De resultaten van de enquête zijn naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar. Na analyse van de data zijn de uitkomsten van de NSRI beschikbaar via preprints, Open Access publicaties en via (inter-) nationale conferenties.

 

Zie voor meer informatie http://www.nsri2020.nl/

 

###

 

Aanvullende informatie en/of interviews met het kernonderzoeksteam onder leiding van prof. Lex Bouter kan worden geregeld via Sara Behrad, s.behrad@amsterdamumc.nl.

 

Opmerkingen voor de redacteur:

• National Survey on Research Integrity (NSRI)

• Gelanceerd op 15 oktober 2020 en blijft ongeveer een maand open.

• Doelgroep; alle onderzoekers (+/- 40.000) in Nederland.

• De NSRI wordt anoniem verspreid door onderzoeksbureau Kantar.

• Bij het ontwikkelen van de actieplannen wordt nauw samengewerkt met vertegenwoordigers van elke wetenschapsdomein, namelijk biomedische, natuur- en technische, sociale en geesteswetenschappen.

Artikel waarnaar wordt verwezen:

 

(1) Gopalakrishna G, Bouter L, Mayer T, Steneck N. Assuring research integrity during a pandemic. BMJ Opinion. Published online: 8 June 2020. https://blogs.bmj.com/bmj/2020/06/08/assuring-research-integrity-during- apandemic/

 

Aanvullend informatie over wettenschappelijke integriteit:

(1) What's the purpose of the National Survey on Research Integrity? (video, EN) https://youtu.be/SYvsa-1d_wQ

(2) Meijlgaard N, Bouter LM, Gaskell G, Kavouras P et al. Research integrity: nine ways to move from talk to walk. https://www.nature.com/articles/d41586-020-02847-8

(3) Bouter LM. What research institutions can do to foster research integrity. Journal of Science and Engineering Ethics 2020; 26: 2363-69 https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-020-00178-5

Over NSRI

 

De National Survey on Research Integrity (NSRI) is een nationale enquête over wetenschappelijke integriteit die op 15 oktober 2020 in Nederland van start gaat. De enquête wordt door een team, onder leiding van Prof. dr. L. Bouter (Vrije universiteit en Amsterdam Universitair Medische Centra) gehouden. Dit onderzoek onder alle Nederlandse academische wetenschappers moet leiden tot betrouwbare schattingen per wetenschapsdomein over het voorkomen van bedenkelijke onderzoekspraktijken, verklaringen voor dergelijke praktijken en een beeld van de rol die de diverse betrokkenen bij wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld onderzoeksinstituten, subsidiegevers en wetenschappelijke tijdschriften) hierbij spelen.

 

De NSRI is onderdeel van het Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO) programma en is gefinancierd door ZonMw. Het NSRI project is in juli 2019 begonnen en loopt tot en met juni 2022.

 

Meer informatie is te vinden op www.nsri2020.nl .

 

 

Over ZonMw en het Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO) programma

 

Het programma Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO) financiert onderzoek naar onderzoek. Daarmee speelt dit programma in op de behoefte aan meer kwaliteit, integriteit en efficiëntie van wetenschappelijk onderzoek.

 

BVO is een 5-jarig programma en 4 organisaties dragen financieel bij aan het programma: ZonMw, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en het Diabetes Fonds. Voor meer informatie, zie ook de Engelstalige programmatekst en bijbehorende appendices.

 

Meer informatie over het BVO is te vinden op https://www.zonmw.nl/nl/onderzoekresultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/bevorderen-vanverantwoorde-onderzoekspraktijken/

Follow us on:

©  NSRI 2020.